درباره ما

شرکت جک رایان

کمی بیش تر در باره ما بدانید

تیم ما

حامد عبدی

دیجی کالا

احمد اسماعیلی

دیجی کالا

احمد فیضی

دیجی کالا

محمد اسماعیلی

دیجی کالا

مهسا نجفی

دیجی کالا

احمد اسماعیل

دیجی کالا

آزیتا حاجیان

دیجی کالا

احمد پور مخبر

دیجی کالا